در ادامه مقالات دانستنی‌های علمیف سایت دندانسازی لترال امروز می‌خواهیم درباره تاثير روش‌های مختلف آماده سازی بر ثبات رنگ سراميك زيركونيا بپردازیم. در گذشته در مقالاتی زیرکونیا را معرفی کرده‌ایم. همچنین در مقاله ای دیگر فریم ورک‌های زیرکونیایی را بررسی کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

رنگ سرامیك‌های دندانی در ناحیه زیبایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بر چهره بیمار تاثیر گذار است. مواد غذایی و نوشیدنی‌های رنگی و اسیدی می‌توانند در دراز مدت رنگ سرامیك‌ها را تغییر داده و از زیبایی آن بكاهند.

تحقیقات بسیاری در زمینه تاثیر نوشیدنی‌های رنگی و دهانشویه‌ها بر تغییر رنگ سرامیك‌های دندانی وجود دارد. با این حال در مورد تغییر رنگ زیركونیا، اطلاعات كمی‌ در دسترس است.

به منظور ارتقای خصوصیات سطحی و نمای ظاهری رستوریشن‌های سرامیكی، شیوه‌های مختلفی جهت آماده سازی سطحی وجود دارند كه متداول‌ترین آنها پالیش و گلیز هستند. فرآیند پالیش كه طی مراحل پی در پی و با استفاده از مخروط‌های الماسه، چرخ‌های لاستیكی و خمیرهای ساینده انجام می‌شود ، منجر به ایجاد درخشندگی سطحی پرسلن‌ها می‌شود.

فرآیند گلیز نیز یك لایه براق و شفاف بر روی سطح رستوریشن ایجاد می‌كند كه یا با حرارت دهی به یك لایه نازك پرسلن روی سطح سرامیك و یا از طریق گرما دهی  نمونه‌ها جهت گلیز به وسیله ی یك لایه‌ی نازك از خمیر گلیز (IPS emax ceram glaze; Ivo color vivadent AG)  پوشیده شده و در كوره خلأ به مدت 30 ثانیه تا 950 درجه سانتی گراد حرارت داده شدند. در این مرحله, دستگاه اسپكتروفوتومتر ابتدا در دو پس زمینه سیاه و سفید كالیبره شد و سپس رنگ اولیه نمونه‌ها به وسیله‌ی این دستگاه اندازه گیری گردید.

برای تهیه محلول چای در یك ظرف حاوی 200 ml آب با دمای cº 100 یك عدد چای كیسه‌ای به مدت 1 دقیقه قرار گرفت، سپس برای مشابه سازی با شرایط واقعی دمای محلول  به cº  55 رسانده شد. هر روز محلول به صورت تازه تهیه شده و همه نمونه‌ها در مخزن مربوطه در دستگاه ترموسایكل قرار گرفتند و به طور متناوب به مخزن حاوی آب مقطر با دمای 37 درجه سانتی گراد منتقل شدند. بعد از هر بار غوطه وری در چای، نمونه‌ها جهت حذف هرگونه دبری شسته شدند.

 

ثبات رنگ سراميك زيركونيا

 

جهت سینتر كردن تمام نمونه‌ها ابتدا دمای كوره سینترینگ را به ºc 950 رساندیم و به مدت 2 ساعت نمونه‌ها در این دما نگه داری شدند. سپس دما را تاc  ◦  1550  افزایش داده و نمونه‌ها را به مدت 3 ساعت در این دما قرار دادیم.

جهت بررسی ثبات رنگ در این مطالعه، a طیف رنگی سبز-قرمز، b طیف رنگی آبی -سبز و L شدت روشنایی را نشان داده و ΔE بیانگر تغییر رنگ است.

ΔE كمتر از 1 توسط چشم انسان قابل شناسایی نیست در حالی كه ΔE بین 3/3 و 1 توسط چشم افراد ماهر شناسایی می‌شود و از نظر كلینیكی قابل قبول است.

تفاوت شاخص روشنایی ΔL)L) و تفاوت میزان تغییر رنگ (ΔE) از نظر آماری بین دو گروه معنا دار بوده و در گروه گلیز شده تغییرات رنگ كمتر بود.

طبق نتایج حاصل از این تحقیق شاخص Δa) a) افزایش و شاخص Δb) b) كاهش یافت اما از نظر آماری این تفاوت بین پروسه ترموسایكلینگ به تعداد 3000 سیكل و هر سیكل به مدت 20 ثانیه (معادل 6 ماه كاركرد كلینیكی) انجام گرفت و پس از تكمیل ترموسایكل نمونه‌ها با آب شسته و خشك شدند.

مجددا در این مرحله رنگ نمونه‌ها توسط دستگاه اسپكتروفوتومتر اندازه گیری شد و شاخص‌های L و a و b  پس از غوطه‌ور سازی تعیین شد و با استفاده از آزمون من-یو ویتنی، داده‌های به دست آمده مورد آنالیز قرار گرفت.

به نظر می‌رسد آماده سازی سطحی به روش گلیز موجب ثبات رنگ بیشتر در سرامیك زیركونیا مونولیتیك می‌شود. ثبات رنگ پرسلن‌های دندانی حاكی از این بود كه شیوه آماده سازی سطحی بر ثبات رنگ پرسلن تحت تاثیر محلول‌های رنگ زا موثر است.

 در مطالعه‌ای جهت تاثیر گلیز و پالیش بر ثبات رنگ سرامیك زیركونیا مونولیتیك انجام دادند كه نتایج آن همسو با نتایج تحقیق حاضر بود و  همه‌ی نمونه‌ها بعد از آغشته سازی تغییر رنگ نشان دادند و به سمت رنگ زرد پیش رفتند و روشنایی نمونه‌ها كاهش یافت.

 

منبع: مقاله دکتر عزت اله جلالیان و همکاران

امیدواریم از خواند مقاله تاثير روش‌های مختلف آماده سازی بر ثبات رنگ سراميك زيركونيا رضایت داشته باشید.

در ادامه نظرات خود را برای ما قرار دهید.

پروتز فیکس چیست؟
پروتز دندانی گرایشی از مراقبت دندانی است که بر جایگزینی و بازگردانی دندان‌ها تمرکز دارد. به عبارتی بهتر وظیفه بازیابی زیبایی و اصلاح طرح لبخند و سلامت دهان و دندان برعهده این پروتزهای دندانی است. ب...
ایمپلنت چیست؟
پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت می‌تواند ناحیه بی‌دندانی و تک دندانی تا بی‌دندانی کامل فک بالا، پایین یا هر دو را شامل شود. در پروتز ثابت ایمپلنت به دلیل اینکه بیمار احساس مشابه دندان طبیعی دارد، مزیت ر...