لترال

قوانین و مقررات لابراتوار تخصصی پروتز دندان لترال:

1) باتوجه به حجم ترافیک سنگین در شهر تهران،جهت حصول سرویس رسانی بهتر و منظم‌تر لطفا جهت درخواست ویزیتور و ارسال کار تا قبل از ساعت 17:30 همان روز اقدام به تماس با لابراتوار نمایید تا هماهنگی‌های لازم جهت ارسال یا دریافت صورت پذیرد.

2) لطفا فرم‌های طرح درمان به صورت کامل و با ذکر تمامی جزئیات ائم از نام کلینیک، نام پزشک، نام بیمار، تاریخ ارسال و موارد درمانی که در هر فرم طرح درمان آمده است، تکمیل گردد و به بسته‌های محتوی کار (قالب، کست، تری و…) متصل گردد.

فرم‌های آبی رنگ برای پروتزهای ثابت و فرمهای صورتی  رنگ برای پروتزهای متحرک طراحی گردیده است.

3) مدت زمان مراحل ساخت و یا اتمام انواع پروتز در لیستی جداگانه به تفکیک، جهت اطلاع هرچه بیشتر شما همکاران ارجمند درج شده است تا پزشک، بیمار و تکنسین با هماهنگی هرچه بیشتر بایکدیگر در ارتباط باشند و از اتلاف وقت جلوگیری گردد.

4) در هر مرحله ازساخت پروتز در لابراتوار، به هر دلیلی کار متوقف و یا تجدید گردد، کار به طور کامل (تری، کست، وکسریم و…) برای مطب عودت داده خواهد شد تا قابل نگهداری و یا بایگانی باشد.

لذا در صورت قالبگیری مجدد ملزومات ساخت پروتز (فرم طرح درمان، قالب اصلی، کنتر،وکسریم و…) مجددا برای لابراتوار ارسال گردد

5) لطفا پس از دریافت صورت حساب، ظرف مدت 10 روز نسبت به تسویه حساب کامل اقدام گردد و ضروریست پس از واریز وجه، جهت کسر از حساب به لابراتوار اطلاع داده شود.

6) در صورت تعطیلی یا عدم حضور در مطب یا کلینیک جهت هماهنگی بیشتر به لابراتوار اطلاع داده شود.

7)در صورت رزرو پیک، به هر عنوان ارسال بسته، کنسل یا با مشکلی مواجه شد به لابراتوار اطلاع داده شود تا از ارسال پیک خودداری شود.

 

مدت زمان انجام کار:

 

ثابت
post 3 روز کاری
zirconium 6 روز کاری
laminates 10 روز کاری
pfm (بدون امتحان) 5 روز کاری
فریم pfm 3 روز کاری
پرسلن pfm 3 روز کاری
گلیز 2 روز کاری

 

 

 

متحرک
تری 2 روز کاری
بیس 2 روز کاری
چیدن 2 روز کاری
پختن 2 روز کاری

 

        توجه:همکار گرامی،روز دریافت قالب از مطب و ایام تعطیل جزء روزکاری محسوب نخواهد شد.