در این مقاله می‌خواهیم در مورد رابطه‌ی نوع اتچمنت با میزان رضایت بیماران توضیحاتی را ارائه دهیم. یکی از خدمات دندانسازی لترال خدمات بخش پروتز متکی بر ایمپلنت است. در گذشته در مقاله‌ای به توضیح دادیم که ایمپلنت چیست؟ همچنین در مقاله ای دیگر شرایط ایمپلنت دندان را توضیح داده ایم. با ما همراه باشید.

رابطه‌ی نوع اتچمنت با میزان رضایت بیماران دارای اوردنچر متکی بر ایمپلنت

بیماران بی‌دندان، اغلب با مشکلات دنچرهای مندیبل روبه‌رو می‌شوند. افرادی که از دندان‌ مصنوعی استفاده می‌نمایند، معمولاً مشکلاتی همچون عدم ثبات و دشواری در جویدن را تجربه می‌نمایند. استفاده از اوردنچر متکی بر ایمپلنت، به عنوان راهکاری درمانی در پروتزهای دندانی، قدمتی طولانی دارد. اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت مندیبل، منجر به ثبات بیشتر پروتزها، بهبود فانکشن، سهولت در رعایت بهداشت و صحبت کردن و در نتیجه افزایش رضایت بیمار می‌شوند. همچنین این روش در مقایسه با پروتز ثابت که دیگر راهکار درمانی در این گروه است ،مقرون به صرفه‌تر نیز می‌باشد.

اتچمنت‌هایی که برای اتصال اوردنچر به ایمپلنت استفاده می‌شوند، به دو گروه اسپلینت شونده و جدا تقسیم می‌گردند. انتخاب سیستم اتچمنت به میزان گیر مورد نیاز، مورفولوژی قوس، انتظارات بیمار، هزینه و توزیع نیرو به ایمپلنت و بافت های اطراف آن بستگی دارد.

بار اتچمنت‌ها، گیر و ثبات بهتری فراهم می‌کند و همچنین از حرکات طرفی و چرخشی جلوگیری می‌نماید. به کمک اثر اسپلینت کنندگی، بار اتچمنت ها منجر به برقراری بهتر تعادل نیروها می‌شوند و می‌توانند عدم توازی ایمپلنت‌ها را تصحیح کنند. اگرچه بارها نیازمند فضای پروتزی بیشتری هستند، ریسک بیشتری هم برای موکوزیت و هایپرپلازی مخاط به دنبال بهداشت نامناسب دهان، نسبت به اتچمنت‌های اسپلینت نشده دارند.

اتچمنت های لوکیتور، امروزه به طور وسیعی در اوردنچرها استفاده می‌شوند. از جمله مزایای اتچمنت‌های لوکیتور، ریتنشن، ارتفاع کوتاه آن، خود تنظیم شوندگی (Self-alignment) دوگانه (داخلی و خارجی) و اصلاح مشکلات مربوط به زاویه‌ی نامناسب ایمپلنت‌ها می‌باشد. به علاوه تعمیر و تعویض آن‌ها ساده و سریع است.

تأثیر اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت و نوع اتچمنت، بر رضایت و کیفیت زندگی، از مسائل مهمی است که نیاز به مطالعه دارد. محققان از شاخص‌های مختلفی برای بررسی کیفیت زندگی و رضایت بیماران استفاده نموده‌اند، که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به OHIP ( Oral health impact profile ) و VAS ( Visual analogue scales ) اشاره نمود.

شایع‌ترین روش ارزیابی اثر درمان‌های دندانی بر کیفیت زندگی، استفاده از OHIP برای اندازه‌گیری درک بیمار از اثر کلی بیماری مربوط به دهان و دندان بر میزان سلامت ایشان می باشد. پایایی و روایی تست OHIP در مقالات مختلف به اثبات رسیده است.

VAS نیز جهت اندازه‌گیری درک احساساتی مثل درد، کاربرد دارد که استاندارد کردن آن بین بیماران مختلف دشوار است. نمرات VAS همچنین جهت اندازه گیری رضایت بیماران از میزان راحتی دنچر، مورد توجه می‌باشد. مشخص شده که اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت مندیبل در مقایسه با دنچرهای معمول مندیبل، دارای گیر بیشتر است که منجر به رضایت بالاتر بیماران می‌گردد. با این حال تحقیقات کلینیکی کمی به بررسی ارتباط اتچمنت‌های مختلف در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت مندیبل با کیفیت زندگی و میزان رضایت بیماران پرداخته‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه‌ی اتچمنت‌های مستقل (لوکیتور و بال) و اسپلینت شده (بار و بال/ بار و کلیپ) با مشکلات کلینیکی، کیفیت زندگی و میزان رضایت بیماران دارای اوردنچر متکی بر ایمپلنت مندیبل می‌باشد، با این فرض که رابطه ی معنی‌داری بین نوع اتچمنت با مشکلات کلینیکی، کیفیت زندگی و میزان رضایت بیماران وجود ندارد.

بر اساس یافته‌های مطالعه‌ی حاضر می‌توان نتیجه گرفت که جنسیت، تأثیر معنی‌داری بر میزان رضایت و کیفیت زندگی بیماران استفاده کننده از اوردنچر متکی بر ایمپلنت در مندیبل ندارد. در خصوص پارامترهای رضایتمندی، نوع اتچمنت با میزان درد گزارش شده توسط مردان رابطه‌ی معنی‌داری نشان می‌داد به نحوی که مردان استفاده کننده از اوردنچر متکی بر بار و بال، درد بیشتری را نسبت به لوکیتور گزارش نمودند.

همچنین زنان گیر اتچمنت بار و بال را به طور معنی‌داری بیشتر از بال گزارش نمودند. همچنین در پارامترهای رضایتمندی، گیر در اتچمنت بال و بار و رضایت کلی در اتچمنت بار و کلیپ به طور معنی‌داری بالاتر از لوکیتور گزارش شد. در حیطه ی عملکرد کلینیکی، نوع اتچمنت بر روی مشکلات پروتزی و ایمپلنتی تأثیری نشان نداد. از نظر کیفیت زندگی، نوع اتچمنت، تأثیر معنی‌داری در حیطه‌ی مشکلات عملکردی نشان نداد اما در حیطه‌ی Mastication capacity problems  اتچمنت لوکیتور نسبت به سایر اتچمنت ها بیشترین مشکلات را نشان داد.

همچنین از نظر کیفیت زندگی، با افزایش تعداد ایمپلنت‌ها، کیفیت زندگی بهبود می‌یابد، اما اختلاف تنها در حیطه‌ی Mastication capacity problems معنی‌دار بود. بیمارانی که 4 واحد ایمپلنت داشتند، در مقایسه با 2 ایمپلنت به طور معنی‌داری مشکلات کمتری گزارش کردند.

 

برگرفته از مقاله دکتر شایق و همکاران چاپ شده در مجله دندانپزشکی اصفهان

 

امیدواریم از خواندن مقاله رابطه‌ی نوع اتچمنت با میزان رضایت بیماران، رضایت کامل داشته باشید. در ادامه شما کاربران گرامی می‌توانید نظرات خود را برای ما قرار دهید.

پروتز فیکس چیست؟
پروتز دندانی گرایشی از مراقبت دندانی است که بر جایگزینی و بازگردانی دندان‌ها تمرکز دارد. به عبارتی بهتر وظیفه بازیابی زیبایی و اصلاح طرح لبخند و سلامت دهان و دندان برعهده این پروتزهای دندانی است. ب...
ایمپلنت چیست؟
پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت می‌تواند ناحیه بی‌دندانی و تک دندانی تا بی‌دندانی کامل فک بالا، پایین یا هر دو را شامل شود. در پروتز ثابت ایمپلنت به دلیل اینکه بیمار احساس مشابه دندان طبیعی دارد، مزیت ر...