امروز می‌خواهیم در مجله دانستنی‌های علمی وبسایت دندانسازی لترال به بررسی تاثیر ضخامت‌های مختلف پرسلن IPS emax Press بر پلیمریزاسیون سمان رزینی بپردازیم و آن را شرح دهیم. پس با ما همراه باشید.

میزان پلیمریزاسیون سمان‌های رزینی در چسباندن رستورشن‌های غیر مستقیم عامل مهمی‌ است كه اختلال در ان می‌تواند منجر به عوارضی از جمله افزایش امكان تغییر رنگ در لبه‌های ترمیم، كاهش استحكام باند دندان و ترمیم، افزایش جذب آب و وجود مونومرهای باقیمانده در سمان شود كه همگی این عوارض در نهایت می‌توانند باعث كاهش طول عمر ترمیم‌های غیرمستقیم شوند.

میزان انرژی و شدت نور دستگاه‌های لایت كیور پس از عبور از مواد ترمیمی مختلف به درجات مختلف كاهش می‌یابد كه این امر می‌تواند در ترمیم‌های غیرمستقیم باعث اختلال یا كاهش میزان پلیمریزاسیون سمان‌های رزینی شود. با افزایش ضخامت پرسلن امكان كاهش میزان پلیمریزاسیون سمان‌های رزینی لایت كیور وجود دارد.

پرسلن IPS Emax Press یك سیستم بر مبنای تكنیك  lostwax می‌باشد كه در آن پرسلن فلدسپات تقویت شده با لوسایت مورد استفاده قرار می‌گیرد. كریستال‌های لوسایت باعث افزایش قدرت و مقاومت در برابر شكستگی ماتریكس فلدسپاتیك می‌شوند. این سیستم نیاز به سیكل حرارتی ثانویه برای آغاز فاز كریستال‌های لوسایت ندارد.

 2 CHOICE یك سمان رزینی لایت كیور است كه به طور خاص برای سمان كردن ونیرهای كامپوزیتی و پرسلنی طراحی شده است. 2 CHOICE ثبات رنگ خوبی را نمایش می‌دهد كه یك فاكتور بسیار مهم در زیبایی سمان كردن ونیر‌ها می‌باشد. ماهیت لایت كیور این سمان به دندانپزشكی و دندانسازی اجازه می‌دهد تا كنترل كامل در هنگام قرار دادن ونیر داشته باشد.

به طور معمول میزان پلیمریزاسیون نوری كامپوزیت رزین‌ها در شرایط  ایدهآل از 20 تا 80 درصد متغیر می‌باشد. با توجه به اینكه رنگ و میزان ترانسلوسنسی سمان‌های رزینی می‌تواند بر میزان پلیمریزاسیون آن تاثیر بگذارد (هر قدر سمان رزینی تیره تر باشد یا اوپاسیتی بیشتری داشته باشد، برای پلیمریزاسیون كامل به نور بیشتری نیاز دارد)، مدت زمان 40 ثانیه برای كیور كردن نمونه‌های سمان بر اساس مطالعات مختلف زمان مناسب برای كیور كردن در ضخامت‌های پایین ترمیم‌های غیر مستقیم می‌باشد. در صورت افت شدت پس از عبور از پرسلن با ضخامت‌های مختلف، مقدار نور جذب شده توسط سمان نگران كننده خواهد بود كه می‌تواند درصد پلیمریزاسیون در ضخامت‌های مختلف پرسلن باشد.

جهت بررسی میزان پلیمریزاسیون نمونه‌های كامپوزیتی می‌توان از دو روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده كرد. در روش مستقیم از درجه وارونگی طیف نما و اشعه لیزر استفاده می‌شود كه از این نوع می‌توان FTIR و DSC را مثال زد. در روش غیر مستقیم آزمایش ریزسختی به كار می‌رود كه شامل Vickers و Knoop hardness می‌باشد. روش طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) یكی از روش‌های خوب و متداولی است كه از سال‌ها پیش برای تجزیه و تحلیل شناسایی پلیمر‌ها و برخی افزودنی‌های آن مورد استفاده قرار گرفته است. فركانس تشعشع الكترومغناطیس در ناحیه مادون قرمز مطابق با فركانس ارتعاش طبیعی اتم‌های یك پیوند است و پس از جذب امواج مادون قرمز در یك ملكول باعث ایجاد یك سری حركات ارتعاشی در آن می‌شود كه اساس و مبنای طیف سنجی مادون قرمز را تشكیل می‌دهند. ساده ترین نوع حركان ارتعاشی در یك ملكول حركات خمشی و كششی است.

دستگاه FTIR  مزایای زیادی در مقایسه با دستگاه IR معمولی دارد كه نمونه آن سرعت بالای جمع آوری اطلاعات و نسبت سیگنال به نویز بهتر است. تقریبا تمامی ‌تركیباتی كه پیوند كووالانسی دارند اعم از آلی و یا معدنی، فركانس‌های متفاوتی از اشعه الكترومغناطیسی را در ناحیه مادون قرمز جذب می‌كنند.

مطالعات متعدد نشان داده‌اند كه نوع ماده ترمیمی‌ و میزان اپسیتی و ضخامت و خصوصیات آن، نحوه‌ی كیور كردن سمان رزینی (شیمیایی،دوال كیورو لایت كیور) مدت زمان كیور كردن، فاصله منبع نور از سمان رزینی به درجات مختلف می‌توانند میزان پلیمریزاسیون سمان‌های رزینی را تحت تاثیر قرار دهند. با این حال مطالعاتی نشان داده‌اند كه عوامل فوق بر میزان پلیمریزاسیون سمان‌های رزینی تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارد. با توجه به تناقض موجود در مطالعات موجود و كاستی‌های موجود در مطالعات پیشین و با توجه به اینكه FTIR از روش‌های دقیق در بررسی پلیمریزاسیون است. این تحقیق به هدف تعیین تاثیر ضخامت‌های مختلف پرسلن IPS e.max Press بر میزان پلیمریزاسیون سمان رزینی Light cured Choice 2 با روش FTIR انجام شد.

 تحقیق نشان داد كه ضخامت پرسلن تاثیری بر میزان  پلیمریراسیون رزینی نداشته است. در زمینه تاثیر ضخامت پرسلن بر سمان زیرین تحقیقات مشابه‌ای را انجام داده‌اند. و نتایج مطالعه آن‌ها نشان داد كه نوع و ضخامت پرسلن بر پلیمریزاسیون سمان لایت كیور زیرین تفاوت معناداری دارد.  این یافته با یافته ما مغایر است مطالعه از سمان RelyX Veneer استفاده شد كه با سمان مطالعه حاضر متفاوت است و می‌تواند از دلایل تفاوت یافته‌های دو مطالعه باشد. البته برای تفاوت در نحوه پلیمریزاسیون دو نوع سمان Choice 2 و RelyX Veneer  نیاز به بررسی‌های آزمایشگاهی بیشتر می‌باشد.

 

پرسلن IPS emax Press

 

محققان بیان كردند هنگامی‌ كه ضخامت سرامیك افزایش می‌یابد، microhardness كاهش پیدا می‌كند. در این مطالعه از Z250 ،Z350 و Variolink II استفاده شد با توجه به Filmthickness  كم سمان‌ها نسبت به رزین كامپوزیت‌ها، عبور نور دستگاه لایت كیور در آن‌ها راحت‌تر می‌باشد در نتیجه نحوه پلیمریزاسیون آن‌ها با كامپوزیت رزین‌ها متفاوت است. از طرفی در مطالعه ما نیز از روش FTIR  برای ارزیابی  پلیمریزاسیون سمان استفاده كردیم كه با این مطالعه متفاوت است. این موارد می‌تواند از دلایل تفاوت یافته‌های دو مطالعه باشد.

در مطالعه‌ای دیگر در ضخامت‌های بالاتر سرامیك، سمان زیرین hardness كمتری را نشان می‌دهند. كه این یافته با یافته مطالعه ما مغایر بود. در این مطالعه از Variolink II به عنوان سمان استفاده شد. علاوه بر این ما از روش FTIR برای ارزیابی سمان استفاده كردیم كه با این مطالعه متفاوت است. این موارد می‌تواند از دلایل تفاوت یافته‌های دو مطالعه باشد. در این مورد نیاز به بررسی‌های آزمایشگاهی بیشتر می‌باشد.

بنابر ادعای سازنده، CHOICE 2 یك سمان لایت كیور است كه به طور خاص برای سمان كردن ونیرهای كامپوزیتی و پرسلنی طراحی شده است. CHOICE 2 ثبات رنگ خوبی را نمایش می‌دهد كه یك فاكتور بسیار مهم در زیبایی سمان كردن ونیر‌ها می‌باشد.

به طور معمول میزان پلیمریزاسیون نوری رزین‌ها در شرایط  ایده‌آل از 20 تا 80 درصد متغیر می‌باشد. بر اساس نتایج این مطالعه میزان پلیمریزاسیون سمان مورد استفاده در این مطالعه در ضخامت‌های 4 گانه  از حدود 68 تا حدود 72 درصد بود كه با شرایط  ایده‌آل سازگار می‌باشد. این بر انجام این مطالعه در شرایط استاندارد، كالیبره و كنترل شده صحه می‌گذارد. با توجه به اینكه رنگ و میزان ترانسلوسنسی سمان‌های رزینی می‌تواند بر میزان پلیمریزاسیون آن تاثیر بگذارد (هر قدر سمان رزینی تیره تر باشد یا اوپاسیتی بیشتری داشته باشد، برای پلیمریزاسیون كامل به نور بیشتری نیاز دارد)، در این مطالعه از سمان رزینی با رنگ یكسان در تمام نمونه‌ها استفاده شد.

در مطالعه از دستگاه LED و مدت 40ثانیه برای كیور كردن نمونه‌های سمان استفاده شد كه بر اساس مطالعات مختلف میزان نور مناسب برای كیور كردن در ضخامت‌های پایین ترمیم‌های غیر مستقیم می‌باشد. با این شدت نور دستگاه در صورت افت شدت پس از عبور از پرسلن با ضخامت‌های مختلف، مقدار نور جذب شده توسط سمان قابل قبول خواهد بود. كه می‌تواند یكی از دلایل متفاوت نبودن درصد پلیمریزاسیون در ضخامت‌های مختلف پرسلن باشد.

به نظر می‌رسد كه براساس نتایج مطالعه اخر ضخامت پرسلن IPS emax Press تا 5/1 میلیمتر روی پلیمریزاسیون سمان choice2 تاثیری نداشته باشد.

 

امیدواریم از خواندن مقاله تاثیر ضخامت‌های مختلف پرسلن IPS emax Press بر پلیمریزاسیون سمان رزینی رضایت داشته باشید.

در ادامه نظرات خود را برای ما قرار دهید.

پروتز فیکس چیست؟
پروتز دندانی گرایشی از مراقبت دندانی است که بر جایگزینی و بازگردانی دندان‌ها تمرکز دارد. به عبارتی بهتر وظیفه بازیابی زیبایی و اصلاح طرح لبخند و سلامت دهان و دندان برعهده این پروتزهای دندانی است. ب...
ایمپلنت چیست؟
پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت می‌تواند ناحیه بی‌دندانی و تک دندانی تا بی‌دندانی کامل فک بالا، پایین یا هر دو را شامل شود. در پروتز ثابت ایمپلنت به دلیل اینکه بیمار احساس مشابه دندان طبیعی دارد، مزیت ر...